måndag 10 februari 2014

VFU-uppgift: Slöjdens arbetsprocesser.

Förutsättningarna för de elever jag studerat/undersökt är följande: det är blandade grupper som består av mellan 14 och 16 elever i år 7.
Jag har studerat hur eleverna har inspirerats och entusiasmerats vid introduktionen av att bygga en pall.

Det verkar vara en tradition på den här skolan, att låta eleverna i år 7 bygga varsin pall i slöjden. För några elever verkade denna uppgift tillräckligt inspirerande. Eleverna hade sett fram emot att få göra dessa pallar som de sett att föregående 7:or gjort. De har fått kika på de andra elevernas pallar och de har fått veta att de yngre eleverna skall använda dem att sitta på vid sina samlingar. Efter ca ett år får de ta hem sina pallar om de vill.

Min mentor, Johan Bergdahl, berättar att han brukar använda sig av flera olika ingångar/introduktioner av slöjdarbete för elever. Han poängterar dock att all introduktion till slöjdarbete alltid baseras på det centrala innehållet i Lgr11. Allt arbete är kopplat till kursplanerna. Den Lokala Pedagogiska Planeringen följer parallellt med arbetet och kursplanerna.

Johan berättar vidare att det är viktigt att sälja in idén till uppgiften eleverna skall göra. Han lägger ner mycket planering och tid på introduktionen för att eleverna skall köpa hans koncept.

Ibland visar han eleverna bilder, bildspel eller filmer för att inspirera dem. Andra gånger kan han visa föremål eller färdiga produkter. Han kan ibland  introducera eleverna för en speciell teknik som de skall arbeta med. Då visar han tekniken för dem. Det kan till exempel vara hur man figursågar. Vad kan ni själva hitta på att göra där ni använder den här tekniken? Vid andra tillfällen har han använt sig av ett speciellt tema, exempelvis: förvaring.
Det sista exemplet på hur Johan inspirerar sina elever är nog min favorit. Då berättar han en historia eller saga.

Pelle bor i Göteborg och är sjuk. Kompisen Kalle vill muntra upp honom genom att skicka en present. Presenten skall skickas med buss och Kalle vill att Pelle skall förstå direkt när han öppnar presenten att den är ifrån honom. Bussbolaget fraktar inga paket större än... eller mindre än... Presenten skall ha ett personligt uttryck som visar att den är gjord av Kalle. Kalle gillar Iron Maiden och skulle kunna använda sig av det för att få Pelle att förstå vem som skickat presenten. Vad skulle du välja att göra för en present till "Pelle"?
Johan berättar för mig att han tycker att det är viktigt att ha många olika saker som eleverna kan välja på när de skall arbeta med sina slöjdalster. Det räcker inte att bara ha en storlek på exempelvis trähjul. Hellre då att man kanske har färre saker av varje sort. Att en ha en stor variation av saker som man kan välja på är viktigt om man vill inspirera och entusiasmera elever för slöjd. Att verktygen är av god kvalitet och inte trasiga eller slöa betyder också mycket för att eleverna skall kunna behålla sin entusiasm och sitt intresse för den uppgift de fått.

Själv tror jag att Johan som person, är en stor källa till inspiration och entusiasm särkilt bland grabbarna, bara genom att vara den han är. Han är en machokille i positiv bemärkelse, med glimten i ögat och nära till skratt. Precis vad våra ungdomar idag behöver, en vardagshjälte att se upp till.

Här kommer nu mina egna drömmar om hur jag vill inspirera, entusiasmera och introducera slöjdidéer för eleverna:
På vår skola börjar eleverna med slöjd i år 3. Jag vill starta med år 2 och kalla det för slöjdförberedelser. Jag skulle så klart samarbeta med textilslöjden och bilden. Vi skulle ha dessa lektioner tillsammans och vi skulle vara ute i naturen så ofta det gick. Vi skulle göra en massa roliga övningar med eleverna där de på ett lekfullt sätt fick bekanta sig med olika verktyg och material.

För år 3 till år 6 skulle jag engagera den lokala Scoutrörelsen och försöka upprätta ett samarbete med dem där vi kunde använde naturen som slöjdsal. Naturen kunde även bistå med verktyg och material. Även här skulle jag ta hjälp av kollegan i textilslöjd. Jag har som klasslärare samarbetat med Scouterna på vår ort och vet att de har massor av idéer och kunskaper i slöjd som jag skulle vilja använda mig av nu som slöjdlärare.

Jag har förmånen att arbeta och bo i en samhälle med många och stora textilfabriker, ett textilmuseum och en textilhögskola. På dessa ställen finns massor av inspiration och tradition som jag skulle kunna söka samarbete med inför olika teman och projekt i år 7 till år 9. Vi har även en del finsnickerier (www.manstad-snickeri.se)och några smeder (www.lindbergskonsthantverk.se) i närheten av skolan som jag skulle använda för att inspirera eleverna.

På den här hemsidan www.unosdjur.com kan man låta sig inspireras av Unos alla täljda djur i dess naturliga miljö. Han snidade massor av djur ur vrilar och knotor som fortfarande inspirerar besökarna. När eleverna går i år 2 eller 3 brukade vi klasslärare göra ett studiebesök där för att låta eleverna få uppleva den skaparglädje som finns i alla hans föremål. Den traditionen skulle jag återuppta i slöjdens regi.
   
Vår skola brukar köpa in föreläsningar av olika barn- och ungdomsförfattare för att inspirera eleverna till att skriva. Tänk vad en konsthantverkare/slöjdare skulle kunna inspirera eleverna under en dag i slöjdsalen. Tror inte ens att de är lika dyra som författarna att engagera.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar